+31 23 53 11 061
contact@fh-advocaten.nl

Anton Hol

Anton Hol

Anton Hol

Anton Hol is binnen FHK- advocaten de specialist op het gebied van asielrecht. Al meer dan twintig jaar begeleidt hij asielzoekers en voert hij als zodanig procedures bij nationale en internationale rechterlijke instanties.

Hij heeft een grote belangstelling voor en kennis van de politieke en mensenrechtensituatie in de landen van het Midden-Oosten. Tevens is hij lid van VluchtelingenWerk Nederland en van de Vereniging voor rechtshulp aan vreemdelingen.

Anton Hol is in 1987 afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam in, onder meer, Internationaal Recht. Werkzaam geweest bij Stichting Eurasyl in Alkmaar en nu bij FHK-advocaten, waarvan hij een van de oprichters is.